Nájdete nás v Bratislave na Šafárikovom námestí v zelenej, rožnej secesnej budove oproti Univerzite Komenského. Parkovanie je možné na parkovisku na Gondovej ulici pri Filozofickej fakulte UK (na parkovisko sa vchádza od Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží) alebo v priľahlých uliciach Dobrovičova, Bezručova, príp. Sienkiewiczova a ďalšie. Pri vopred dohodnutých stretnutiach zabezpečíme klientom bezplatné parkovanie.

Adresa:
Šafárikovo nám. č. 4
811 02 Bratislava